Zen Training

Zen is een school van het Boeddhisme die de nadruk legt op een directe persoonlijke spirituele ervaring van de onderlinge verbondenheid van alles met alles.  Met andere woorden het legt de nadruk op een praktische toepassing van de Zen Boeddhistische trainingsmethoden boven een intellectueel begrijpen of dogmatisch geloof. Het is volgens de Zen school mogelijk om toe te werken naar een zelfde inzicht dat de Historische Boeddha had na een lange periode van training. Zijn inzicht was meteen zeer diep. Het kleinste inzicht hierin kan echter al een grote transformerende  werking hebben.
Het belangrijkste uitgangspunt is dat  volgens de Historische Boeddha iedereen kan beschikken over de wijsheid en compassie van de Boeddha en kan leren deze toe te passen in zijn persoonlijk dagelijks handelen. Wie met Zen training begint stapt op een pad van transformatie. Dit kunnen eerst hele kleine stappen zijn, maar zoals het spreekwoord zegt: “Een wandeling van 10.000 kilometer begint met de eerste stap”. Het was de Historische Boeddha die dit pad voor ons heeft geopend omdat hij grote levensvragen had over wat de betekenis is van geboorte en dood.
Dit pad naar inzicht is door de eeuwen heen doorgegeven aan volgende generaties. En gelukkig is het ook nu nog beschikbaar. Om ook maar het kleinste inzicht te bewerkstelligen is dus training noodzakelijk. 
Hiervoor biedt Zen River een programma aan dat uit de volgende trainingselementen bestaat:

  • Meditatie
  • Ritueel
  • Studie
  • Sociale interactie

Voor een beschrijving van deze trainingselementen verwijs ik graag naar de website van Zen River onder de pagina Zen Training.  
Een uitgebreide beschrijving vindt u in het onlangs door de abt van Zen River, Tenkei Roshi, uitgegeven boek: A Timeless Calling   A Timely Response